Generalforsamlinger

Her finder du indbydelser, formandens beretninger, regnskab, budget og referater fra Baunegårdens Ejerlav’s general forsamlinger.

Vi holder generalforsamling ultimo Januar hvert år – så mød op få en bid brød og lidt læske og hør om hvad der sker i dit helt lokale nærmiljø.